Kira Zam Oranı Nasıl Hesaplanır?

Ev kiralayan birinin ve ev sahibinin yanıtının en fazla merak ettiği konular arasında bulunan “Kira Zam Oranı Nasıl Hesaplanır?” sorusuna yönelik mevcut duruma göre 2 farklı sonuç yer almakta. Kira artış oranına göre yanlış bir sonuç ile karşılaşmamak adına geçerliliği bulunan konuyu önemle inceleyerek kira zam oranını bu kira artış oranlarına göre hesaplamanız isabetli olacaktır.

Kira Artışı İçin TÜİK Verileri

Konut kira bedellerinin artış ve sonuçları kapsamında mevcut Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi sonuca etki etmektedir. İlgili madde gereğince kira zam oranının Türkiye İstatistik Kurumu üzerinden aylık ve senelik olarak ortaya konan Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artış miktarını geçmemesi önemlidir. Fakat konuya göre kira artışı, Üretici Fiyat Endeksi artış oranı ile birlikte denk bir seviyeye ulaşırken kira zam oranı bir önceki senenin aynı ayında yer alan ÜFE artış miktarı ile mi eşit seviyeye gelmeli yoksa senelik miktarda hesaplanan ÜFE ortalaması ile mi eş tutulmalıdır?

Kira Artış Oranları 2018

Kira Artış Oranları 2018

TÜİK verileri ile, her ay ve her sene için Tüketici Fiyat Endeksi ile beraber Üretici Fiyat Endeksi rakamlarını de açıklıyor. TÜİK rakamlarına göre bir önceki aya göre ve bir önceki seneye göre bu rakamlardaki artış oranlarının karşılaştırması da belirtilmekte. Ortaya çıkan veriler oldukça geniş bir alana sahip olmasından dolayı kira artış miktarına göre ortaya kesin olmayan neticeler meydana gelmekte. Diğer taraftan yasalar tarafından kira artış miktarı ilgili Üretici Fiyat Endeksi‘nin aylık ve yıllık artış oranı referans olarak gösterilmiş olsa da TÜİK, bu alanda yetkili kısım olmadığı bilinmelidir.

Kira Artışı Nasıl Belirlenir?

Kira Artışı Nasıl Belirlenir?

Yıllık bazda ÜFE artış oranına göre kira artış oranı ile ilgili olan bazı karışıklıkları düzenleyen önemli yargıtay kararı bulunduğu da bilinmekte. Bu sonuçlara göre; ÜFE artış oranı dikkate alınırken mevcut kira sözleşmesinin tekrar yenileneceği ayın bir önceki döneme göre değil, yıllık ortalamaya göre dikkate alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili bir örnek verecek olursak Aralık ayında yenilenmesi planlanan kira sözleşmesi için geçen senenin Aralık ayında hesaplanan ÜFE artış oranı yerine gelen senenin Aralık ayından yine bu senenin Aralık ayına kadar hesaplanan zamana göre ÜFE artış oranının ortalaması dikkate alınarak kira artış oranları hesaplanmakta. 

ÜFE’nin yıllık bazda hesaplanan artış oranı, aydan aya birçok farklı miktarda seyrettiği için alınan senelik ortalama da belli aylara göre büyük farklılıklar göstermekte. Önceki senenin aynı dönemi içinde ÜFE artış miktarındaki oran % 4,35 olabilirken, diğer aylar da hesaba katılarak ortalaması alındığında ÜFE artış oranı % 8,23‘e yükselebiliyor. Fakat mevcut kira sözleşmesi için yenileme işlemi yapılırken aylık ÜFE artış oranının haricinde, yıllık ÜFE artış oranının göz önünde bulundurulması önemlidir.

Kira Artış Miktarı Nasıl ve Neye Göre Hesaplanıyor?

Belli bir mekanı ya da işyerini kiraya vermeyi planlayan mal sahipleri için, yapılacak sözleşmenin yıllık olarak uzaması durumunda mevcut kira bedelinde belli bir oranda artış yapma hakkı bulunmakta.

Kira Artış Hesaplama

Kira Artış Hesaplama

Kira bedeli için hangi enflasyon miktarının dikkate alınarak artış yapılması gerektiği belirtilmekte. Bu belirtilen hesaplamalara göre kanunda, ÜFE oranlarının kullanılması gerektiği ifade edilmekte. 

Fakat hesaplanan ÜFE, 4 kritik öneme sahip veri ortaya koymakta. Mevcut kira artışının bir önceki senenin aynı ayına göre ÜFE’deki  yüzde orandaki değişiminin baz alınması ile kira artışı hesaplanması gerektiği ifade edilmekteyi.

Bu konuya göre önceki senenin benzer ayındaki değişikliğe göre kira artışı gerçekleştiriyor. Yargıtaydan çıkan sonuca göre “Kira artışının üretici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama artış oranına göre belirlenmelidir” ifadesi oldukça önem arz etmekte. Sizler de Karabük’teki Emlakçılar alanında hizmet sağlayan Köksal Emlak vasıtası ile Karabükte Satılık Daireler ve arsa fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Öne Çıkan İlanlar