Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi? – Köksal Emlak

Kiracı ve ev sahibi için merak edip araştırılan konulardan biri olan “Ev sahibi kiracıyı zorla çıkarabilir mi” sorusu için vatandaşlar tereddüt yaşamakta. Ülke genelinde Borçlar Kanunu ile ilgili mevcut bir kiracının belli hakları ile mevcut ev sahibinin sorumlulukları ve haklarının ölçüsü ortaya çıkmakta. Evin sahibi kiracısını nasıl çıkarır sorusu için verilecek en net cevap ev sahibi kiracıyı zorla çıkaramıyor. Belli bir kira sözleşmesi hazırlayan tarafların belli hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu ile ilgili düzenlenmekte. Borçlar kanunu, ev sahibinin evinde oturan kiracının haklarını koruduğu gibi, ev sahibinin haklarını da ortaya koyuyor.

Ev Alırken ve Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ev Alırken ve Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Belirli bir tarih içerisinde ya da süresiz gerçekleştirilen kira sözleşmesinin ne zaman, hangi biçimde ve kimler tarafından sonlandırılıp tamamlanabileceği şu şekilde belirtilmekte:

1- Dava Açma

2- Mevcut Malik İçin Gereksinimler

3- Evde Oturan Kiracıya Yönelik Nedenler

Belirtmiş olduğumuz bu 3 önemli maddeyi, zorla evden çıkarılma ya da çıkarma konuları için açıklayalım.

1) DAVA AÇMA

Kanuna göre mevcut ev sahibi düzenlenen kira sözleşmesini;

a- Kiralanan konutu kendisi ya da eşi, bir altsoyu, üstsoyu ya da kanuna göre bakmakla yükümlü olunan diğer şahıslar için konut veya işyeri gereksinimi nedeni ile kullanma zorunluluğu bulunuyorsa,

b- Kiralanan konutun tekrar inşa edilmesi ya da imarı için esaslı düzenlemesi, genişleme göstermesi veya değiştirilmesi gerekirken ve mevcut işlemler için kiralanan mülkün kullanımı imkânsız görünüyorsa,

Ev Sahibi Kiracıyı Nasıl ve Ne Şekilde Çıkarır?

Ev Sahibi Kiracıyı Nasıl ve Ne Şekilde Çıkarır?

Mevcut sözleşme için düzenlenen sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya yönelik genel hükümlere göre fesih dönemine beraberinde fesih bildirimi adına planlanan sürelere göre planlanan tarihten start alarak 30 gün içinde açılacak dava ile sona erebilmesi mümkün.

2) MEVCUT MALİK İÇİN GEREKSİNİMLER

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralanan gayrimenkulü sonradan edinen bir şahıs için, isterse gereksinim nedeni ile sözleşmeyi sona erdirme gibi bir konuyu, mevcut sözleşme süresinin tamamlanmasından başlayıp 30 gün içerisinde açabileceği dava ile de kullanabilme hakkına sahiptir.

3) EVDE OTURAN KİRACIYA YÖNELİK NEDENLER

Kiracı için, kiralanan gayrimenkulün teslim edilmesi ile birlikte, kiraya verene yönelik, kiralanan gayrimenkulü belli bir süre içinde boşaltmayı yazılı biçimde üstlendiği hâlde terk etmemiş ise kiraya sunulan, kira sözleşmesini bu tarihten start alıp bir ay gibi bir süre diliminde icraya başvurmak ya da dava açma marifeti ile sona erdirebilmesi mümkün.

Ev Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ev Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mülk sahibine ait evi kiralayan bir kiracı, bir seneden kısa süreli mevcut kira sözleşmelerinde kira zamanı içerisinde; 1 sene ve daha fazla süreli kira sözleşmelerinde ise 1 kira yıl dönemi ya da 1 kira yılını geçen zaman içinde kira bedelini yatırmadığı için şahsına yazılı biçimde 2 önemli ihtarda bulunulmasına neden olmuş ise kiraya sunan, kira müddetinin ve 1 seneden fazla süreli kira döneminde mevcut ihtarların yapıldığı kira senesinin tamamlanmasından itibaren 1 ay içerisinde, dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilmesi de mümkündür.

Evi kiralayan kiracının ya da beraber yaşamış olduğu eşinin aynı ilçe ya da belde belediye sınırları arasında oturmaya yönelik bir konut yer alması halinde kiraya sunulan, kira sözleşmesinin kurulması esnasında bundan haberi yok ise, sözleşmenin tamamlanmasından başlayarak 30 gün içinde kira sözleşmesini dava ile sona erdirebiliyor.

Sizler de uygun ev kiralamak istiyorsanız Ev Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Öne Çıkan İlanlar